Списак уџбеника  I разреда

 

називауториздавачпредмет
(КБ 21164) Биологија за гимназије и пољопривредну школудр Нада Шербан, др Мирко Цвијан, др Радиша Јанчић ЗУНСбиологија
(КБ 21800) Православни катихизис I и II разред средњих школаИгњатије МидићЗУНСверска настава
(КБ 21172) Географија за гимназијеВинко Ковачевић, Босиљка Младеновић КљајићКЛЕТТгеографија
Уџбеник за енглески језик са радном свеском - New Headway Pre-Intermediate (četvrto izdanje)  Oxford University Press енглески језик
(КБ 21169) Рачунарство и информатика за гимназије и стручне школедр Никола КлемЗУНСинформатика
(КБ 21122) Историја за гимназијеТатјана Катић, Снежана ФерјанчићЗУНСисторија
(КБ 21127) Рани средњи век, историја за први разред гимназије, Природно-математички смер (прилог уз уџбенике) (НИЈЕ ОБАВЕЗНО!)Смиља Марјановић-ДушанићЗУНСисторија
(КБ 21156) Латински језик за гимназије - I година учења др Марјанца Пакиж, Драгана ДимитријевићЗУНСлатински језик
(КБ 21820) Ликовна култура за гимназије и стручне школеВидосава Галовић, Бранка ГостовићЗУНСликовна култура
(КБ 21177) Математика за гимназије и стручне школе са четири часа наставе недељнодр Павле Миличић и др.ЗУНСматематика
(КБ 21125) Збирка решених задатака из математике IВене БогославовЗУНСматематика
(КБ 21171) Музичка култура за гимназиједр Соња МаринковићЗУНСмузичка култура
(КБ 21035) Руски језик-уџбеник+CD са радном свеском за гимназије и стручне школеБиљана Вићентић, Маријана Папрић, Вера Лазаревић-ВуловићЗУНСруски језик
(КБ 21140) Руски језик-уџбеник+CD (други страни језик-језик који ученици нису учили у основној школи) за гимназије и угоститељско-туристичку школудр Предраг Пипер, Марина Петковић, др Вучина РаичевићЗУНСруски језик
(КБ 21138) Руски језик-Лектира за средњу школуМарија МежинскиЗУНСруски језик
Читанка, српски језик и књижевност за 1.разред гимназије и средњих стручних школаНаташа Станковић - Шошо, Бошко Сувајџић, Славко ПетаковићНови Логоссрпски језик
Граматика за 1. разред гимназије и средњих стручних школаВесна ЛомпарКЛЕТТсрпски језик
Теорија књижевности за гимназије и стручне школе I-IV (ко хоће)Иво ТартаљаЗУНСсрпски језик
(КБ 21199) Физика за гимназије Милена Богдановић, Горан ПопарићНови Логосфизика
Физика 1 - збирка задатака и тестова за 1. разред гимназијеНаташа ЧалуковићКРУГфизика
Bellevile 1, француски језик за 1. и 2. разред средње школе (овај уџбеник купују ученици који у основној школи нису учили француски језик а почињу да га уче у гимназији)Flore Cuny, Anne Marie Johnson, Audrey Ndata, Sylvua LairDATA STATUSфранцуски језик
Le nouveau taxi, француски језик за 1. и 2. разред средње школеRobert Menand, Laure Hutchings, Nathalie HirschprungDATA STATUSфранцуски језик
Општа хемија за општу гимназију и гимназију природно-математичког смера... (САМО ЗА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР)Татјана НедељковићНови Логосхемија
(КБ 21191) Збирка задатака из хемије за I и II разред, за гимназију природно-математичког смера, медицинску и пољопривредну школу (САМО ЗА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР)мр Милена ШурјановићЗУНСхемија
(КБ 21188) Општа хемија за гимназију друштвено-језичког смера и четворогодишње стручне школе (САМО ЗА ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР)Славољуб Ђукић, Радивој Николајевић, Милена ШурјановићЗУНСхемија
(КБ 21190) Неорганска хемија за гимназију друштвено-језичког смера... (САМО ЗА ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР)Момчило ЈоветићЗУНСхемија

 

 

I 1
I 2
I 3
I 4
I 5
Gimnazija Mladenovac logo
Законом заштићено. Сва права задржава Ti Computers