Списак уџбеника

 

раз.називауториздавачпредмет
1(КБ 21164) Биологија за гимназије и пољопривредну школудр Нада Шербан, др Мирко Цвијан, др Радиша Јанчић ЗУНСбиологија
1(КБ 21800) Православни катихизис I и II разред средњих школаИгњатије МидићЗУНСверска настава
1(КБ 21172) Географија за гимназијеВинко Ковачевић, Босиљка Младеновић КљајићКЛЕТТгеографија
1Уџбеник за енглески језик са радном свеском - New Headway Pre-Intermediate (četvrto izdanje)  Oxford University Press енглески језик
1(КБ 21169) Рачунарство и информатика за гимназије и стручне школедр Никола КлемЗУНСинформатика
1(КБ 21122) Историја за гимназијеТатјана Катић, Снежана ФерјанчићЗУНСисторија
1(КБ 21127) Рани средњи век, историја за први разред гимназије, Природно-математички смер (прилог уз уџбенике) (НИЈЕ ОБАВЕЗНО!)Смиља Марјановић-ДушанићЗУНСисторија
1(КБ 21156) Латински језик за гимназије - I година учења др Марјанца Пакиж, Драгана ДимитријевићЗУНСлатински језик
1(КБ 21820) Ликовна култура за гимназије и стручне школеВидосава Галовић, Бранка ГостовићЗУНСликовна култура
1(КБ 21177) Математика за гимназије и стручне школе са четири часа наставе недељнодр Павле Миличић и др.ЗУНСматематика
1(КБ 21125) Збирка решених задатака из математике IВене БогославовЗУНСматематика
1(КБ 21171) Музичка култура за гимназиједр Соња МаринковићЗУНСмузичка култура
1(КБ 21035) Руски језик-уџбеник+CD са радном свеском за гимназије и стручне школеБиљана Вићентић, Маријана Папрић, Вера Лазаревић-ВуловићЗУНСруски језик
1(КБ 21140) Руски језик-уџбеник+CD (други страни језик-језик који ученици нису учили у основној школи) за гимназије и угоститељско-туристичку школудр Предраг Пипер, Марина Петковић, др Вучина РаичевићЗУНСруски језик
1(КБ 21138) Руски језик-Лектира за средњу школуМарија МежинскиЗУНСруски језик
1Читанка, српски језик и књижевност за 1.разред гимназије и средњих стручних школаНаташа Станковић - Шошо, Бошко Сувајџић, Славко ПетаковићНови Логоссрпски језик
1Граматика за 1. разред гимназије и средњих стручних школаВесна ЛомпарКЛЕТТсрпски језик
1Теорија књижевности за гимназије и стручне школе I-IV (ко хоће)Иво ТартаљаЗУНСсрпски језик
1(КБ 21199) Физика за гимназије Милена Богдановић, Горан ПопарићНови Логосфизика
1Физика 1 - збирка задатака и тестова за 1. разред гимназијеНаташа ЧалуковићКРУГфизика
1Bellevile 1, француски језик за 1. и 2. разред средње школе (овај уџбеник купују ученици који у основној школи нису учили француски језик а почињу да га уче у гимназији)Flore Cuny, Anne Marie Johnson, Audrey Ndata, Sylvua LairDATA STATUSфранцуски језик
1Le nouveau taxi, француски језик за 1. и 2. разред средње школеRobert Menand, Laure Hutchings, Nathalie HirschprungDATA STATUSфранцуски језик
1Општа хемија за општу гимназију и гимназију природно-математичког смера... (САМО ЗА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР)Татјана НедељковићНови Логосхемија
1(КБ 21191) Збирка задатака из хемије за I и II разред, за гимназију природно-математичког смера, медицинску и пољопривредну школу (САМО ЗА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР)мр Милена ШурјановићЗУНСхемија
1(КБ 21188) Општа хемија за гимназију друштвено-језичког смера и четворогодишње стручне школе (САМО ЗА ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР)Славољуб Ђукић, Радивој Николајевић, Милена ШурјановићЗУНСхемија
1(КБ 21190) Неорганска хемија за гимназију друштвено-језичког смера... (САМО ЗА ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР)Момчило ЈоветићЗУНСхемија
2(КБ 22164) Биологија за гимназију друштвено-језичког смера (ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР)др Бригита Петров, др Милош Калезић, др Радомир Коњевић, др Дмитар Лакушић, др Слободан ЈовановићЗУНСбиологија
2(КБ 22163) Биологија за гимназију природно-математичког смера и за пољопривредног техничара (ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР)др Бригита Петров, др Милош КалезићЗУНСбиологија
2(КБ 22172) Географија за гимназије (ОБА СМЕРА)др Владимир ЂурићЗУНСгеографија
2(КБ 22169) Рачунарство и информатика (ОБА СМЕРА)др Никола КлемЗУНСинформатика
2(КБ 22121) Историја за гимназије општег и друштвено-језичког смера (ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР)Смиља Марјановић-Душанић, Марко ШуицаЗУНСисторија
2(КБ 22123) Историја за гимназију природно-математичког смера (ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР)др Сима ЋирковићЗУНСисторија
2(КБ 22156) Латински језик за гимназије (друга година учења) (ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР)Маријана Пакиж, Тања КиселичкиЗУНСлатински језик
2(КБ 22176) Математика за гимназију природно-математичког смера (ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР)др Владимир Мићић, мр Срђан Огњановић, Живорад ИвановићЗУНСматематика
2(КБ 22177) Математика за општу гимназију и гимназију друштвено-језичког смера (ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР)др Бранимир Шешеља и др.ЗУНСматематика
2(КБ 22128) Збирка решених задатака из математике II (ОБА СМЕРА)Вене БогославовЗУНСматематика
2(КБ 22127) Психологија за II разред гимназије (ОБА СМЕРА)др Никола Рот, др Славољуб РадоњићЗУНСпсихологија
2(КБ 22135) Руски језик за гимназије и стручне школе (ОБА СМЕРА)др Александар Терзић, Марија МежинскиЗУНСруски језик
2(КБ 22136) Руски језик, друга година учења (други страни језик) за гимназију и угоститељско-туристичку школу (ОБА СМЕРА)др Предраг Пипер, др Вучина РаичевићЗУНСруски језик
2(КБ 22109) Читанка са књижевнотеоријским појмовима за гимназије и стручне школе (ОБА СМЕРА)Љиљана Николић, Босиљка МилићЗУНСсрпски језик
2(КБ 22167) Физика за гимназију општег типа и друштвено-језичког смера (ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР)др Милан Распоповић, др Јован ШетрајчићЗУНСфизика
2(КБ 22189) Физика за гимназију природно-матемтичког смера (ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР)др Милан Распоповић, др Јован Шетрајчић, др Зоран РаспоповићЗУНСфизика
2(КБ 22147) Француски језик за гимназије и стручне школе први страни језик-уџбеник и CD (ОБА СМЕРА)Снежана Гудурић, Ана Топољски, Живана БаратовићЗУНСфранцуски језик
2(КБ 22776) Француски језик други страни језик (друга година учења) (ОБА СМЕРА)Вера Костић, мр Миланка ПереЗУНСфранцуски језик
2(КБ 22148) Француски језик за гимназије и стручне школе први страни језик-радна свеска (ОБА СМЕРА)Снежана Гудурић, Живана Баратовић, Ана ТополскиЗУНСфранцуски језик
2(КБ 22148) Француски језик за гимназије и стручне школе први страни језик-радна свеска (ОБА СМЕРА)Снежана Гудурић, Живана Баратовић, Ана ТополскиЗУНСфранцуски језик
2(КБ 22088) Неорганска хемија- за гимназије, ветеринарске и Здравствене школеСнежана РајићЗУНСхемија
2(КБ 22192) Органска хемија за гимназију друштвено-језичког смера и четворогодишње школе (ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР)др Владимир Павловић, др Раде МарковићЗУНСхемија
2(КБ 22193) Хемијски практикум за други разред гимназије и стручне школе (ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР)Славко Нешић, Момчило ЈоветићЗУНСхемија
3(КБ 23163) Биологија за гимназију природно-математичког смера и за III разред пољопривредне школе (ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР)др Гордана Цвијић, др Јелена Ђорђевић, др Надежда Недељковић, др Радомир КоњевићЗУНСбиологија
3(КБ 23164) Биологија за гимназију друштвено-језичког смера (ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР)др Гордана Цвијић, др Јелена Ђорђевић, др Надежда Недељковић, др Гордана Матић, др Александра Кораћ, др Драгана ЦветковићЗУНСбиологија
3(КБ 23151) Православни катихизис за III и IV разред средњих школа (ОБА СМЕРА)Игњатије МидићЗУНСверска настава
3(КБ 23172) Географија, уџбеник за III разред гимназије (ОБА СМЕРА)Мирко Грчић, Стеван Станковић, Љиљана Гавриловић, Светлана Радовановић, Миломир Степић, Снежана ЂуричићЗУНСгеографија
3(КБ 23169) Рачунарство и информатика за све гимназије (ОБА СМЕРА)др Душан ТошићЗУНСинформатика
3(КБ 23168) Збирка задатака из Рачунарства и информатике за III разред гимназије (ОБА СМЕРА)др Душан ТошићЗУНСинформатика
3(КБ 23121) Историја за III разред гимназије природно-математичког смера и за IV разред гимназије општег и друштвено-језичког смера (ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР)Никола Жутић, Момчило Павловић, Зорица ШпадијерЗУНСисторија
3(КБ 23120) Историја за гимназије општег и друштвено-језичког смера (ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР)Радош ЉушићЗУНСисторија
3(КБ 23175) Математика за општу гимназију и гимназију природно-математичког смера (ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР)др Јован КечкићЗУНСматематика
3(КБ 23128) Збирка решених задатака за III разред за гимназије (ОБА СМЕРА)Вене БогославовЗУНСматематика
3(КБ 23176) Математика за гимназију друштвено-језичког смера и стручне школе (ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР)др Градимир Војводић, др Ђуро Паунић, др Ратко ТошићЗУНСматематика
3(КБ 23134) Руски језик за гимназије (ОБА СМЕРА)др Александар Терзић, Марија Межински, мр Ивана СекицкиЗУНСруски језик
3(КБ 23923) Руски језик други страни језик (трећа година учења) за гимназије (ОБА СМЕРА)др Предраг ПиперЗУНСруски језик
3(КБ 23109) Читанка са књижевнотеоријским појмовима за гимназије и стручне школе (ОБА СМЕРА)Љиљана Николић, Босиљка МилићЗУНСсрпски језик
3(КБ 23080) Физика за III разред гимназије општег и природно-математичког смера (ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР)Милан О. РаспоповићЗУНСфизика
3(КБ 23082) Физика за III разред гимназије друштвено-језичког смера (ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР)Милан О. Распоповић, Зоран М. РаспоповићЗУНСфизика
3(КБ 34166) Логика приручник за гимназије (ОБА СМЕРА)др Гајо ПетровићЗУНСфилозофија
3(КБ 23883) Француски језик за гимназије (ОБА СМЕРА)др Нада ПетровићЗУНСфранцуски језик
3(КБ 23926) Француски језик други страни језик (трећа година учења) за гимназије (ОБА СМЕРА)мр Миланка Пере, Вера Костић ЗУНСфранцуски језик
3(КБ 23185) Хемија за општу гимназију и гимназију природно-математичког смера (ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР)др Александра СтојиљковићЗУНСхемија
3(КБ 23187) Хемијски практикум за гимназије (ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР)др Славко Нешић, Момчило ЈоветићЗУНСхемија
3(КБ 23188) Збирка задатака из хемије за III и IV разред опште гимназије и гимназије природно-математичког смера (ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР)др Јанош Чанади, др Велимир ПопсавинЗУНСхемија
4(КБ 24162) Биологија за IV разред гимназије природно-математичког смера и IV разред пољопривредне школе (ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР)др Драгана Цветковић, др Дмитар Лакушић, др Гордана Матић, др Александра Кораћ, др Слободан ЈовановићЗУНСбиологија
4(КБ 24167) Рачунарство и информатика за IV разред друштвено-језичког смера (ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР)Зорица ЛекићЗУНСинформатика
4(КБ 24169) Рачунарство и информатика (ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР)Миодраг СтојановићЗУНСинформатика
4(КБ 23121) Историја за III разред гимназије природно-математичког смера и за IV разред гимназије општег и друштвено-језичког смера (ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР)Никола Жутић, Момчило Павловић, Зорица ШпадијерЗУНСисторија
4(КБ 24175) Математика са збирком задатака за гимназију друштвено-језичког смера и стручне школе са два часа недељно (ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР)др Ендре Пап, др Загорка Лозанов-ЦветковићЗУНСматематика
4(КБ 24128) Збирка решених задатака из математике IV (ОБА СМЕРА)Вене БогославовЗУНСматематика
4(КБ 24177) Математика са збирком задатака за гимназије и стручне школе са четири часа недељно (ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР)др Милутин Обрадовић, др Душан ГеоргијевићЗУНСматематика
4(КБ 24891) Руски језик за гимназије (ОБА СМЕРА)др Александар Терзић, Марија МежинскиЗУНСруски језик
4(КБ 24936) Руски језик други страни језик (четврта година учења) за гимназије (ОБА СМЕРА)др Предраг Пипер, Андреј ТарасјевЗУНСруски језик
4(КБ 23126) Социологија за III разред стручних школа и IV разред гимназије (ОБА СМЕРА)др Милован Митровић, др Сретен ПетровићЗУНСсоциологија
4(КБ 24109) Читанка са књижевнотеоријским појмовима за гимназије и стручне школе (ОБА СМЕРА)Љиљана Николић, Босиљка МилићЗУНСсрпски језик
4(КБ 31528) Тумачење књижевног дела (НИЈЕ ОБАВЕЗНО!)Душко БабићЗУНСсрпски језик
4(КБ 23117) Устав и права грађана за разред III стручних школа и IV разред гимназије (ОБА СМЕРА)мр Светислава Булајић, др Стефан ЛилићЗУНСустав и права грађана
4(КБ 24180) Физика за општу гимназију и гимназију друштвено-језичког смера (ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР)др Милан Распоповић и др.ЗУНСфизика
4(КБ 24155) Астрономија за гимназију природно-математичког смера (ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР)Милан Димитријевић, Александар ТомићЗУНСфизика
4(КБ 24178) Физика за гимназију природно-математичког смера (ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР)др Милан Распоповић и др.ЗУНСфизика
4(КБ 24116) Филозофија за гимназије и стручне школе (ОБА СМЕРА)др Миле Савић, др Владимир Н. Цветковић, др Ненад ЦекићЗУНСфилозофија
4(КБ 24147) Француски језик за гимназије (ОБА СМЕРА)др Нада Петровић, др Веран СтанојевићЗУНСфранцуски језик
4(КБ 24148) Француски језик други страни језик (четврта година учења) за гимназије (ОБА СМЕРА)мр Миланка Пере, Вера Костић ЗУНСфранцуски језик
4(КБ 24182) Хемија за општу гимназију и гимназију природно-математчког смера (ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР)др Јулијана Петровић, др Смиљана ВелимировићЗУНСхемија

 

 

I 1
I 2
I 3
I 4
I 5
Gimnazija Mladenovac logo
Законом заштићено. Сва права задржава Ti Computers