Акта

назив документа

преузимање

Информатор о раду Информатор о раду.pdf
Правила понашања ученика, запослених и родитеља Правила понашања.pdf
Измена правилника понашања  Izmena pravilnika.doc
Статут Гимназије  
Пословник о раду школског одбора Пословник о раду школског одбора.pdf
Правилник о обавезама и одговорностима ученика Правилник о обавезама и одговорностима ученика.pdf
Пословник о раду Ученичког парламента Пословник о раду Ученичког парламента.pdf
Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика.pdf

 

Документи су у PDF формату. Уколико немате Adobe Reader, који Вам је потребан за коришћење ових докумената, можетe га преузети овде.

Gimnazija Mladenovac logo
Законом заштићено. Сва права задржава Ti Computers