ШИФРА АУТОР НАЗИВ КЊИГЕ

 ,, НОВИ ЛОГОС                     Наташа Станковић-Шошо         Читанка, српски језик и књижевност за 

Бошко Сувајџић                         1.разред гимназије и средњих

                                                     Славко Петаковић                      стручних школа

 

___________________________________________________________________________________ _

,,KLETT                                   ВеснаЛомпар                               Граматика за 1. разред

гимназије и средњих стручних школа

                               

ЈП,,ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ “ Иво Тартаља  Теорија књижевности

  ( ко хоће )   за гимназије и стручне школе     I-IV

 

ЈП,,ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ “ Татјана Катић       Историја

                                                     Илијан Душан                           за гимназије ( сви смерови )

 

  ,,KLETT                                 Винко Ковачевић                       Географија за 1. Разред гимназије

                                                    Босиљка Младеновић Кљајић

 

ЈП,,ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ “ др Нада Шербан                          Биологија

др Мирко Цвијан                         за гимназије и пољопривредну школу

др Радиша Јанчић

 

ЈП,,ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ “ др Павле Миличић и др.            Математика

                                    за гимназије и стручне школе са 

четири  часа наставе недељно

 

ЈП,,ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ “ Вене Богославов                         Збирка решених задатака из      

математике I

 

ЈП,,ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ “ др Никола Клем                          Рачунарство и информатика

                                                                                                           за гимназије и стручне школе

 

,, НОВИ ЛОГОС                      Милена Богдановић                    Физика 

                                                    Горан Попарић                             за гимназије

______________________________________________________________________________________

,,КРУГ,,                                      Наташа Чалуковић                     Физика I-збирка задатака и тестова за  

1. разред  гимназије

 

ЈП,,ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ “ Биљана Вићентић                    Руски језик-уџбеник+СD

                                                     Маријана Папрић                   са радном свеском за гимназије и   

Вера Лазаревић-Вуловић стручне школе

________________________________________________________________________________

ЈП,,ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ “ Марија Маженски Руски језик

Лектира за средњу школу

,,DATA STATUS,,    Robert Menand                 Le Nouveau Taxi, француски језик за 1. И 2. Разред

                                   Laure Hutchings                средње школе

                                   Nathalie Hirschprung

I 1
I 2
I 3
I 4
I 5
Gimnazija Mladenovac logo
Законом заштићено. Сва права задржава Ti Computers