4-1

Разредни старешинa: Петровић Босиљка 

 1. Антонијевић Нада
 2. Бајић Снежана
 3. Блажић Божидар
 4. Видаковић Биљана
 5. Вићентијевић Првослав
 6. Влајић Милосав
 7. Вујић Љиљана
 8. Вуксановић Весна
 9. Лукић Снежана
 10. Љубинковић Светлана
 11. Максимовић Александар
 12. Милорадовић Видосава
 13. Митић Радинка
 14. Николић Надежда
 15. Перић Оливера
 16. Петковић Марија
 17. Петровић Славољуб
 18. Радовић Даринка
 19. Рушчуклић Миодраг
 20. Сарић Данка
 21. Урошевић Верка
 22. Цветковић Славица 
 

4-2 

Разредни старешина: Арсић Милосав 

 1. Венечки Душанка
 2. Вуковић Биљана
 3. Ђорђевић Загорка
 4. Ђурђевић Живадина
 5. Илић Верица
 6. Јанковић Милица
 7. Кнежевић Весна
 8. Крнић Данило
 9. Марић Мирјана
 10. Марковић Драган
 11. Марковић Миодраг
 12. Обрадовић Миланка
 13. Ољача Милана
 14. Павићевић Гордана
 15. Павловић Браниславка
 16. Петривић Љиљана
 17. Поповић Милош
 18. Стаменковић Весна
 19. Станковић Гордана
 20. Стојковић Милан 
 

4-3

Разредни старешина: Ђуровић Лука

 1. Андрић Живорад
 2. Бабић Миодраг
 3. Бацетић Зоран
 4. Василић Слободанка
 5. Војиновић Младен
 6. Глишић Мирјана
 7. Ђукић Биљана
 8. Живојиновић Зорица
 9. Жујевић Верица
 10. Илић Драгослав
 11. Јанковић Вера
 12. Јовановић Раденко
 13. Јованчевић Милунка
 14. Јованчевић Радиша
 15. Костадиновић Љиљана
 16. Лазаревић Маринко
 17. Лекић Десанка
 18. Лукић Томислав
 19. Милинковић Радмила
 20. Миловановић Милун
 21. Митровић Радослав
 22. Новаковић Моравка
 23. Пантић Живомир
 24. Петровић Момчило
 25. Радосављевић Миљана
 26. Срећковић Томислав
 27. Ћирић Радојка 
 

4-4

Разредни старешина:Арсић Милосав

 1. Будимкић Мирослава
 2. Грчић Живослава
 3. Грчић Зорица
 4. Даниловић Славица
 5. Дробњак Светлана
 6. Ђорђевић Слободан
 7. Ђурђевић Добрица
 8. Ђуриђ Љубина
 9. Живанчевић Раде
 10. Живковић Катица
 11. Зораја Снежана
 12. Ивковић Драгица
 13. Јанковић Весна
 14. Милинковић Бранислав
 15. Митрашиновић Милан
 16. Павић Вера
 17. Перић Петар
 18. Петровић Нада
 19. Петровић Радојица
 20. Петровић Слободанка
 21. Рађеновић Весна
 22. Срећковић Љиљана
 23. Старчевић Слободан
 24. Стевановић Вера
 25. Степановић Богдана
 26. Стојановић Добрила
Gimnazija Mladenovac logo
Законом заштићено. Сва права задржава Ti Computers