4-1 

Разредни старешина: Игњатовић Драгица  

 1. Аврамовић Милан
 2. Арсић Владимир
 3. Благојевић Живорад
 4. Богдановић Милица
 5. Вукчевић Владимир
 6. Давидовић Љубодраг
 7. Дубоњац Милена
 8. Ивановић Миланка
 9. Инђић Љиљана
 10. Јеринић Гордана
 11. Јургец Андреј
 12. Кнежевић Наталија
 13. Крндија Милена
 14. Крстић Слободан
 15. Лазаревић Слободан
 16. Лукић Лука
 17. Маринковић Драгивоје
 18. Марић Зорица
 19. Марковић Јован
 20. Милошевић Душанка
 21. Милошевић Невенка
 22. Мићић Станка
 23. Недељковић Александар
 24. Павковић Милена
 25. Пантић Даница
 26. Папић Љиљана
 27. Петровић Анђелка
 28. Радосављевић Љиљана
 29. Симић Иванка
 30. Тодоровић Божидар
 31. Ћосић Рајна 

4-2

Разредни старешина: Антић Миодраг 

 1. Аврамовић Славомир
 2. Бојовић Вера
 3. Богићевић Десанка
 4. Бркић Драгослав
 5. Гарашанин Викторија
 6. Живојиновић Славка
 7. Иванић Градимир
 8. Ивановић Богдана
 9. Илић Зорица
 10. Јанковић Зоран
 11. Јанковић Србољуб
 12. Јовановић Радослав
 13. Костадиновић Бранислав
 14. Лазаревић Добрила
 15. Љубинковић Мирољуб
 16. Максимовић Десанка
 17. Максимовић Миланка
 18. Марковић Нада
 19. Микичић Драгослава
 20. Милановић Живорад
 21. Милисављевић Миланка
 22. Милић Љиљана
 23. Митровић Златко
 24. Николић Љиљана
 25. Николић Татјана
 26. Стевовић Јованка
 27. Томић Зорица
 28. Чокић Вера
 29. Радовановић Радован 

4-3

Разредни старешина: Јовановић Ружица 

 1. Басарић Марија
 2. Васиљевић Слободан
 3. Вилотијевић Мирјана
 4. Гавриловић Миодраг
 5. Георгијевски Даница
 6. Глишић Миодраг
 7. Јокић Милош
 8. Костадиновић Олга
 9. Крсмановић Драгослава
 10. Лончар Драга
 11. Милутиновић Милина
 12. Мићић Душан
 13. Недељковић Љиљана
 14. Обрадовић Гордана
 15. Павловић Милан
 16. Пантић Љиљана
 17. Пантић Милан
 18. Пантић Слободанка
 19. Пејановић Аксентије
 20. Раденковић Верка
 21. Рађеновић Радмила
 22. Стевановић Слободан
 23. Стојановић Јелена
 24. Танасијевић Никола 

4-4

Разредни старешина: Мартиновић Вера 

 

 1. Александровић Миливоје
 2. Анић Слободанка
 3. Арсић Загорка
 4. Вјештица Милан
 5. Глишић Милован
 6. Давидовић Верослава
 7. Живановић Слободан
 8. Згоњанин Гордана
 9. Ивановић Војислав
 10. Игњатовић Наталија
 11. Јаношевић Вера
 12. Лазаревић Миленија
 13. Миловановић Душан
 14. Милорадовић Оливера
 15. Милошевић Драган
 16. Митровић Радица
 17. Пантић Радован
 18. Петровић Живадин
 19. Поповић Верица
 20. Секулић Бранислава
 21. Срећковић Гордана
 22. Стеванчевић Петар
 23. Ћосић Рада
 24. Урошевић Зоран
 25. Чокић Милорад
 26. Чокић Мирослава
 27. Шундић Миљана
Gimnazija Mladenovac logo
Законом заштићено. Сва права задржава Ti Computers