Добрoдошли на званичну интернет презентацију Гимназије 


         

Гимназија броји преко шест стотина ученика из Младеновца и околних места. Поред високог нивоа знања, она максимално подржава креативност својих ученика и жељу да нешто промене! 

Рад школе 

Рад школе је организован у две смене, преподневној и поподневној, које се месечно смењују, преподневна почиње у 7.50, а поподневна у 14.00.
Природно-математички смер - два одељења;
Друштвено-језички смер - три одељења.
ЦРВЕНУ СМЕНУ чине прва и трећа година, а ПЛАВУ СМЕНУ чине друга и четврта година! 

Разлика у предметима 

први разред - исти програм за оба смера;
други разред - друштвено-језички смер задржава латински језик, а оба смера добијају психологију;
трећи разред - друштвено-језички смер губи хемију, а природно-математички губи музичку и ликовну културу. Оба смера губе психологију, а добијају филозофију;
четврти разред - друштвено-језички смер губи биологију, а природно-математички губи историју. Оба смера губе географију, а добијају социологију и устав и права грађана. 

Језици 

Енглески језик се учи све четири године, а бира се између руског и француског језика. 

Изборни предмети 

Верска настава и грађанско васпитање

Кабинети 

за српски језик и књижевност;
за стране језике;
за хемију;
за физику;
за биологију;
за рачунарство и информатику;
за музичку културу;
за грађанско васпитање;
Атеље;
Фискултурна сала.
Ускоро ће Вам бити омогућено да погледате све ове кабинете.

Зашто Гимназија? 

ЗАТО што максимално подржава креативност својих ученика, и жељу да нешто промене;
ЗАТО што вам пружа широко образовање; 
ЗАТО што користи иновативне методе наставе;
ЗАТО што пружа проходност на све факултете;
ЗАТО што се уче предмети упознати у основној школи; 
ЗАТО што вас оспособљава за све послове, за које се тражи познавање два страна језика и рад на компјутеру! 

Све информације, предлоге и питања (везане за школски сајт) можете нам слати на e-mail: webteam.gmld@gmail.com

Web team 

Душан Радојевић [админ]
Милан Весић [админ]
Павле Варсаковић [админ]
Александра Лазић
Селена Ружић

                 
Законом заштићено. Сва права задржава Ti Computers          Braca Mircic Vreme znanja Grovana